హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్

హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ తారాగణం మరియు పాత్ర వయస్సు మరియు ఎత్తులు వివరించబడ్డాయి

హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్ అనేది ఒక అమెరికన్ టెలివిజన్ సిరీస్, ఇది ఫాంటసీ డ్రామా శైలిలోకి వస్తుంది. ఇది 2019లో HBO అత్యధికంగా వీక్షించిన టెలివిజన్ సిరీస్ గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్‌కి ప్రీక్వెల్. ప్రస్తుతం, HBO యొక్క అత్యధికంగా వీక్షించబడిన టెలివిజన్ సిరీస్ హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్. హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్స్ 2022 యొక్క అత్యంత ప్రసిద్ధ ప్రదర్శనలలో ఒకటి, కానీ…

అసలు వార్తలు

వర్గం

హ్యేరీ పోటర్

రింగ్స్ ఆఫ్ పవర్

స్కైరిమ్

అనిమే

డిస్నీ

హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్