స్కైరిమ్

స్కైరిమ్‌లో బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఎక్కడ పొందాలి

స్కైరిమ్‌లో, హార్త్‌ఫైర్ DLC ఆటగాళ్లను భూమిని కొనుగోలు చేయడానికి మరియు డిజైన్ చేయడానికి, ఇంటిని నిర్మించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి అనుమతిస్తుంది. నిర్మాణ సామగ్రిని ఎక్కడ పొందాలో తెలుసుకోండి.

అసలు వార్తలు

వర్గం

అనిమే

హౌస్ ఆఫ్ ది డ్రాగన్

స్టార్ వార్స్

రింగ్స్ ఆఫ్ పవర్

పోకీమాన్

డిస్నీ